Förtroendefullt samarbete enligt Jim Tamm

 

Den här formen av förtroendefullt samarbete hjälper vid bland annat konflikter och vid intressemotsättningar.

 

 

Metoden består av fem färdigheter

 

  1. Vi bör ha en avsikt att samarbeta och undvika försvarsinriktat förhållningssätt

 

  1. Öppenhet och sanning både mot sig själv och mot andra och att våga dela med sig av fakta och känslor

 

  1. Ansvara personligt för de egna valen man gör och konsekvenserna därav

 

  1. Med självinsikt och med förståelse för andras behov, motiv och avsikter

 

  1. Att vid förhandling och problemlösning använda en metod som ger ett samarbetsinriktat förhållningssätt och klimat

 

 

 

 

Mätbara resultat med det intressebaserade sättet

 

Grunden är lätt men kan vara svår ändå därför att man sitter fast i ett annat beteende. Grunden är att se de underliggande intressena för alla inblandade. Dessutom påverkas attityderna så att människorna i organisationen blir mera kreativa i sitt sätt att lösa KONFLIKTER. Då blir konflikterna inte lika infekterade, ligger inte som en öm böld under huden eller som öppna rivande sår.

 

Metoden har bland annat använts i Californiens skolsystem där konflikterna minskats radikalt. Konflikterna mellan arbetsgivare och arbetstagare minskade med 85% på tre år baserat på nästen hundra förhandlingsrelationer.

 

De ekonomiska resultaten omfattar inte enbart effektivitetsförbättringen genom direkta kostnadsminskningar i färre konflikter utan också  i ökad kreativitet och hälsosammare organisationer.

 

Även inom NASA har metoderna använts för att hantera bland annat reaktionerna efter katastrofen med rymdfärjan Colombia.

 

Det finns ett stort antal med övningar som kan användas för att locka fram och befästa det intressebaserade förtroendefulla samarbetet i organisationen.