Företags- och personalutveckling

 

Drar alla åt samma håll?

Finns entusiasm och motivation?

    

Det är hos individen som allt börjar och slutar.

Det är de tankar och känslor som var och en i företaget eller organisationen har som sammantaget ger resultatet

Oavsett om det är ledningen eller "på golvet" så är det individen som är i fokus (och naturligtvis individens uppfattning om sig och företaget/organisationen)

 

Mycket av mitt arbete som konsult är att lyssna och ställa frågor

Genom frågorna öppnas ofta ögonen och nya insikter kommer fram

 

               

”Framsteg är omöjligt utan förändring: De som inte kan förändra

 sina tankar och åsikter kan inte ändra någonting”

/ George Bernard Shaw