Föreläsning

Statistik och  vetenskaplig metod


Varför använda Statistiska metoder?

Föreläsningen visar hur man får en sammanfattande överblick så att man l lättare kan bedöma det insamlade materialet. Olika statistiska metoder beskrivs, vad de kan användas till. Olika sätt att mäta och ställa frågor beskrivs. Statistisk signifikans som ett mått på osäkerheten förklaras liksom dess praktiska tillämpning.  Vetenskaplig metod beskrivs och vilken nytta man kan ha av den.

 

.

Lars Benthorn är en populär föreläsare, författare och doktor i psykologi. Lars har bl a forskat om efterbeslutsprocesser och om bedömning och beslut i samband med fara.

Lars har flerårig vana med undervisning, handledning och examination på universitet och högskolor samt har en bred erfarenhet från arbetslivet, såväl i ledning som på golvet.

 

 

Beställ en föreläsning redan idag!

 

 
Lars Benthorn, telefon 042-210221 eller 0702807921  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Benthorn är en rutinerad föreläsare som kan levandegöra även svåra frågor

 

Tel 042-210212, 070-2807921

Lars Benthorn
Skördegatan 18, 25656 Helsingborg
lars#benthorn.se