Föreläsning

Mobbning


Mobbning förekommer på arbetsplatser, i skolor, i föreningar, i hemmen och i naturen. Det kan ta sig olika uttryck men gemensamt är att den mobbade utsätts för övergrepp och mår inte bra. Det är inte heller bra för organisationen och samhället.

Det är inte alltid mobbaren är medveten om vad han eller hon åstadkommer.

Lär dig mer om hur man känner igen mobbing i dess olika former  och vad man kan göra åt det

 
 

Beställ en Föreläsning och Konsultation.

Lars Benthorn är en populär föreläsare, författare och doktor i psykologi. Lars har bl a forskat om efterbeslutsprocesser och om bedömning och beslut i samband med brand och annan fara.

Lars har flerårig vana med undervisning, handledning och examination på universitet och högskolor samt har en bred erfarenhet från arbetslivet, såväl i ledning som på golvet.

 

 

 

 

Beställ en föreläsning redan idag!

 
Lars Benthorn, telefon 042-210221 eller 0702807921

lars.benthorn # gmail.com