Föreläsning

Konflikter och samarbete


På arbetsplatser, i skolor, i föreningar, i hemmen och i naturen finner vi olika former av hot och aggression. Det förekommer naturligt överallt där människor möts och där intressen står mot varandra. Olösta konflikter kan ge ovänskap, oro, ångest, skador på hälsan och försämrad produktivitet. 

För att lösa konflikter och för att skapa ett förtroendefullt samarbete krävs att man förstår de bakomliggande orsakerna. Under föreläsningen visas hur man löser konflikter och hur man skapar ett förtroendefullt samarbete med olika metoder. Föreläsningen ger även en teoretisk bas med vetenskapliga resultat och teorier. 

Föreläsningen vänder sig till personer i näringsliv och organisationer som ofta möter hot och konflikter.

 

 

Lars Benthorn är en populär föreläsare, författare och doktor i psykologi. Lars har bl a forskat om efterbeslutsprocesser och om bedömning och beslut i samband med brand och annan fara.

Lars har en bred erfarenhet från arbetslivet, såväl i ledning som på golvet. Lars har även en flerårig vana med undervisning, handledning och examination på universitet och högskolor

 

 

 

Lars Benthorn, telefon 042-210221 eller 0702807921

 


 

 

 

Beställ en föreläsning redan idag!