Föreläsning

Vår fantastiska HjärnaVår fantastiska hjärna är ett märkligt organ.  Det  ger oss en föreställning om oss själva och om vår värld. Lär dig mer om hur vi med hjälp av vår hjärna fungerar, hur vi tar in via sinnena och upplever vår värld och varandra. Föreläsningen ger svar på många frågor och visar hur den kan spela oss olika spratt, men också vara oss till stor hjälp i tillvaron.
 

.

Lars Benthorn är en populär föreläsare, författare och doktor i psykologi. Lars har bl a forskat om efterbeslutsprocesser och om bedömning och beslut i samband med fara.

Lars har en bred erfarenhet från arbetslivet, såväl i ledning som på golvet och han har flerårig vana med föreläsningar, undervisning, handledning och examination på universitet och högskolor

.

Beställ en föreläsning redan idag!

telefon 042-210221 eller 0702807921

 

 
 

Vad ser du? Vad tänker du och vilka känslor får du när du ser denna bild? Din samlade erfarenhet finns i din hjärna!