Föreläsning

Minska aggressionen med ART
ART, Agression Replacement Training, är en metod att förvandla värstingar till normala medborgare. Det är en metod som används inom bland annat kriminalvården och som baserar sig på vetenskapliga studier av bland annat Goldstein.

Metoden bygger på träning i tre delar: kontroll av Ilska, hur man beter sig normalt samt moralträning. Den har alltså både en beteendekomponent, en emotionell komponent och en värderingskomponent. De tre delarna kompletterar och förstärker varandra.

 

 

.

Lars Benthorn är en populär föreläsare, författare och doktor i psykologi. Lars har bl a forskat om efterbeslutsprocesser och om bedömning och beslut i samband med fara.

Lars har flerårig vana med undervisning, handledning och examination på universitet och högskolor samt har en bred erfarenhet från arbetslivet, såväl i ledning som på golvet.

 

Beställ en föreläsning redan idag! Lars Benthorn,
telefon 042-210221 eller 0702807921
  lars.benthorn # gmail.com