Lars Benthorn
 

  • Skriftställare, föreläsare, konsult
  • Doktor i Psykologi med en avhandling om beslutsprocesser. Har forskat och undervisat, handlett studenter och examinerat på universitet och högskolor.
  • Entreprenör: Har startat och drivit flera företag, 
  • Styrelser i företag och föreningar; J&B förlags AB, BASI instrument AB och Helsingborgs stadsteater m fl. Är medlem i Marknadsföreningen i Helsingborg, Rotary klubb Magnus Stenbock, Tangorama och Fyrstämman.
  • Bred arbetslivserfarenhet från olika branscher
  • Publicerat
  • Tavlor

Lars Benthorn, tel. 042-2101212

0702807821

 

 

 

 

 

 

 

 
         www.benthorn.se