Författarskap  - Lars  Benthorn

  • Hotboken - konflikter och samarbete
  •  "Hotboken -  konflikter och samarbete" ger en lättläst introduktion och översikt i frågor om.

Våldet i oss
Mobbning
Förtroendefullt samarbete
Kommunikation utan våld
Aggression Replacement Training
Behandling av män som slår
Psykopater
Psykologin i konflikter
Hot och konflikter bland djuren

Lär dig mer om hot och konflikter och hur man kan hantera konflikterna så att de leder till ett bra samarbete fruktbart för båda parter.Boken behandlar användningsområden för multimedia, hur man skapar en multimediaprodukt, teknik, interaktivitet,  hyperlänkar, bild och ljud, författarverktyg, ekonomi, marknaden och psykologiska aspekter. I boken finns även ett kapitel om upphovsrätt som är skrivet av jur.lic. Per Henning Grauers

 

Boken beskriver immunförsvaret och hur det fungerar.  Immunförsvaret är ett system med minne som samverkar med hjärnan. I boken finns beskrivet hur viruset HIV angriper immunförsvaret och följderna därav. Med ett mer eller mindre utslaget immunförsvar har AIDS utvecklats vilket medför bl a fler infektioner. De psykologiska aspekterna beskrivs m.m.
 

Minnet med vår samlade erfarenhet är en väsentlig del både inför beslutet, vid bedömning av alternativens egenskaper, och efter beslutet då konsolideringsprocesser minskar risken för efterbeslutsdissonans. Boken, som är en doktorsavhandling, beskriver ämnesområdet, experiment och resultat.

Rapporten beskriver hur förändringar av beslutsunderlaget sker i minnet.
 

Boken tar upp de olika kommandona som används i operativsystemet och hur man använder dem för olika uppgifter.

Boken beskriver minnets struktur och funktion och beskriver olika metoder att förbättra sitt minne.

Med bild och text beskrivs en grupp dagisbarn som besöker en konstutställning som handlar om hur myter beskrivs i konsten.

  • Tutting: lyrik  / Lars Joviat (pseudonym för Lars J Benthorn); illustr. av Agneta Taiwo

  • Blanketterna och psykologin

  •  

  •